Hướng dẫn sử dụng Wikidot

Wikidot quản lý theo dạng trang và forum.

Để chỉnh sửa một trang, bạn nhấn vào Edit ở cuối trang. Một ô cửa sổ sẽ hiện ra để bạn có thể soạn thảo. Trong ô này, bạn có thể làm được các việc sau:

- đánh chữ (dĩ nhiên rồi) và các định dạng
- chèn hình ảnh
- chèn video
- chèn audio
- tạo công thức toán học
- tạo table of content

Để chèn hình ảnh, video, hay audio vào một trang nào đó, bạn phải có upload file (nhấn vào File ở cuối trang, chọn Upload file).

Để thảo luận trên forum, ban chọn Forum, chọn Thread mình yêu thích và thảo luận (post new hoặc relpy).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License